Apartman Yöneticisi Keyfi Hareket Edemez

“Yönetici Keyfi Hareket Edemez”
Apartman ve sitelerde yönetici ve sakinlerin sorunlarının çözümü için faaliyette bulunan
Apartman ve Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği (ASİYED) Genel Başkan Yardımcısı
Ahmet Turan Çetindere, “Yönetici keyfi hareket edemez” dedi.
ASİYED Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Çetindere yaptığı açıklamada şunları
belirtti:
"TV'de yayınlanan bir yarışma programının çekimleri için Apartman
Yöneticisine bilgi verilmesi üzerine yönetici tarafından izin verilmediğini ve
bundan dolayı da çekimlerin iptal edildiğini program içeriğinden
anlamaktayız.
Yöneticilerin görevleri ve sorumluluklarının yer aldığı ana kaynak Kat
Mülkiyeti Kanunu’dur (KMK). KMK 35. maddeye göre yöneticinin görevleri,
yönetim planında belirtilir.
Kat mülkiyeti mevzuatında baktığımız zaman yöneticisinin yetkileri
içerisinden böyle evin içerisindeki yapılan çalışmalarda etrafı sesiyle ve
görüntüsüyle rahatsız etmediği sürece öyle bir şeye karışması mümkün
değildir.
Yönetim planında yazılmış olsa da dahi insanların mesken içerisindeki
kullanım haklarını, mesken içerisindeki eğlence hakları içerisindeki yaşam
hakları bir başkası tarafından bu şekilde keyfi olarak sınırlandırılması yasal
değildir. Bu özel hayata müdahale niteliğindedir.
Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı, TC Anayasası m.20 ve Avrupa
İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. maddesinde düzenlenmiştir. Özel hayata
ve aile hayatına saygı hakkı, Anayasa ve sözleşmenin (AİHS) ortak
koruma alanında yer almaktadır. İnsanların yaşam alanı olan konutları
özel ve aile hayatlarının yaşandığı yer olup hiçbir şekilde müdahale
edilemez.
Yönetici görev ve yetkilerini ancak kanunlar ve apartman yönetim planı
çerçevesinde kullanabilir. Keyfi ve şahsi düşüncelere göre kullanamaz ve
kullanmamalıdır."

Haber Editör
| [email protected] | Website | + Diğer Haberler