İstatistik 

Sera gazı emisyonları 520,9 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2014 yılından itibaren özel günlerde, günün önemine atfen özel yayınlar çıkarmaktadır. Dünya Çevre Günü’ne özel hazırlanan bu bülten ile Kurumumuz tarafından üretilen çevre istatistiklerinin özeti sunulmaktadır. Sera gazı emisyonları 520,9 Mt CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı Sera gazı emisyon envanteri sonuçlarına göre, 2008 yılında toplam sera gazı emisyonu 387,6 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri (eşd.) hesaplandı; 2018 yılında ise 520,9 milyon ton (Mt) CO2 eşdeğeri olarak hesaplandı. 2008 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %74,1 ile enerji kaynaklı emisyonlar aldı ve bunu sırasıyla %10,6 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı,…

Devamı
İstatistik 

Su kaynaklarından 17,5 milyar m3 su çekildi

Su kaynaklarından 17,5 milyar m3 su çekildi Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında 17,5 milyar m3 su doğrudan su kaynaklarından çekildi. Su kaynaklarından çekilen suyun %56,2’si denizlerden, %15,1’i barajlardan, %14’ü kuyulardan, %8,7’si kaynaklardan, %3,9’u akarsulardan, %1,8’i göl/göletlerden, %0,2’si ise diğer su kaynaklarından çekildi. Alıcı ortamlara 14,8 milyar m3 atıksu deşarj edildi Belediyeler, köyler, imalat sanayi işyerleri, termik santraller, OSB’ler ve maden işletmeleri tarafından 2018 yılında doğrudan alıcı ortamlara 14,8 milyar m3 atıksu deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıksuyun %77,4’ü denizlere, %18,7’si…

Devamı
İstatistik 

Sağlık kuruluşlarında 89 bin ton tıbbi atık toplandı

Sağlık kuruluşlarında 89 bin ton tıbbi atık toplandı  Tıbbi atık istatistikleri kapsamında, 2018 yıl sonu itibarıyla faaliyette olan 1 550 sağlık kuruluşundan    89 bin 454 ton tıbbi atık toplandığı tespit edildi. 2018 yılında toplanan tıbbi atık miktarı bir önceki yıla göre %4 artış gösterdi. Tıbbi atığın %7,7’si yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi  Toplanan tıbbi atığın %92,3’ü sterilize edilerek depolama alanlarına, %7,7’si ise yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi. Tıbbi atığın %82,9’u büyükşehirlerde toplandı  Sağlık kuruluşlarından toplanan 89 bin 454 ton tıbbi atığın %82,9’u otuz büyükşehirde toplandı. Toplam tıbbi atığın %25,1’i İstanbul,…

Devamı