Hekimlerden Kızamık Salgını Uyarısı !

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nca düzenlenen ‘Aile Hekimliğinde Anne- Bebek Ölümleri ve Bağışıklama Çalıştayı’ Şanlıurfa Tabip Odası’nın ev sahipliğinde düzenlendi. Çalıştayın Sonuç Bildirgesi’nde “Tam aşılı çocuk sayısının düşmesi ve aşı redleri toplum sağlığını tehdit ediyor; kızamık salgını bitmek bilmiyor” uyarısı yapıldı. Çalıştaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Kocaeli, Denizli, Manisa, Gaziantep, Şırnak, Ağrı, Mardin, Batman, Tunceli, Diyarbakır ve Şanlıurfa Tabip Odaları’ndan hekimler ile Şanlıurfa Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ve Şanlıurfa Aile Hekimi Derneği temsilcileri katıldı. Çalıştay, Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Dr. Ömer Melik’in açış konuşmasıyla…

Devamı