Tabipler O Akademik Kadro İlanının İptalini İstedi

TTB, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin subjektif kriterler içeren ve akademik değerlere aykırı kadro ilanının iptal edilmesini istedi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nin “kişiyi/kişileri tarif eden, subjektif kriterler içeren, akademik değerlere aykırı, kamu yararını ve liyakatı gözetmeyen” 20 Mayıs 2020 tarihli kadro ilanının iptal edilmesini istedi. Konuyla ilgili olarak TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl’e ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) yazı gönderildi.  Var olan yasal düzenleme ve yargı kararlarına rağmen Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nce 20 Mayıs 2020…

Devamı